Тоалетните в древни времена

Показаните на снимките древни тоалетни изглеждат странно за западния ум. Днес мнозина смятат, че древните хора са сядали на тях ето така:
Но замислете се, вие бихте ли се чувствал(а) комфортно седнал(а) с голи задни части върху студения камък?

Истината е, че това са клекала. Дайте да погледнем по-отблизо.
Ancient Public Toilets
Тези платформи са повдигнати, не защото на тях се сяда, а защото отдолу има открита канализация с течаща вода. Хората са клякали над отвора ето така, доказва го големият кръгъл отвор, досущ като в нашенските селски клозети. А отворите във вертикалната стена позволяват на мъжете да уринират прави.